Najczęściej zadawane pytania

Informacje ogólne

Ustawienia konta

Właściwości programu

Rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Co należy zrobić jeśli w czasie korzystania z programu pojawił się komunikat: "Licencja została naruszona"?

W tym przypadku należy zakupić nową licecję. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak zainstalować aplikację?

Po pobraniu instalatora ze strony internetowej, należy otworzyć pobrany plik i postępować zgodnie z instrukcją. Podczas instalacji można ustawić program jako domyślny lub uruchamiany przez menu start.

Jak zaimportować moje stare dane?

Po instalacji aplikacji można wybrać import danych bezpośrednio z programu Microsoft Outlook lub poprzednich kopii danych z eM Client. Jeśli chcesz zaimportować dane z plików zawierających wiadomości email, kalendarz, kontakty, można użyć wbudowanego importera. Dodatkowo można importować ustawienia z plików XML lub innych aplikacji takich jak: Mozzilla Thunderbird lub Mailbox.

Jak jest różnica między licencją PRO a FREE?

Największą różnicą pomiędzy licencją FREE a PRO jest nielimitowana liczba kont email oraz możliwość użycia aplikacji w celach komercyjnych. Wersja darmowa nie może zostać użyta w przedsiębiorstwach lub na osobistych komputerach, w celu prowadzenia korespondencji biznesowej.

Mam klucz licencyjny - jak mogę go aktywować?

W programie eM Client można wejść w zakładkę Help > License. Następnie należy kliknąć aktywuj i wpisać swój klucz licencyjny.

Jak mogę sprawdzć czy są dostępne aktualizacje?

Aby sprawdzić aktualizacje należy kliknąć Help > Check for updates. Ale odkąd eM Client sprawdza aktualizacje automatycznie, nie ma potrzeby częstego używania tej opcji.

Jaka jest moja aktualna wersja programu?

Zakup licencji oznacza nabycie programu w najnowszej wersji wraz z aktualizacjami i wsparciem przez 1 rok. Jeśli zdecydują się Państwo na aktualizację programu do nowszej wersji, wówczas należy odnowić licencję.

Jak ustawić, które konto używane jest jako domyślne?

Jeśli użytkownik posiada kilka adresów email podlinkowanych do eM Client, to chce wiedzieć, który z nich jest ustawiony jako domyślny. Wszystko jest konfigurowane automatycznie w czasie łączenia kont. Jednak w każdej chwili można to zmienić ręcznie. Wystarczy wejść w zakładkę Tools > Account, tam należy wybrać odpowiednie konto i ustawić jako domyślne.

Jaka jest różnica między protokołem IMAP i POP?

Protokół POP3 pobiera wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej na określone urządzenie z serwera. Po pobraniu wiadomości e-mail oryginały są usuwane z serwera. Oznacza to, że jeśli używasz POP3, e-maile są przypisane do konkretnego urządzenia i nie można ich wyświetlać na innych urządzeniach bez przekazywania ich.
Protokół IMAP z kolei nie jest powiązany z konkretnym urządzeniem. Można przeglądać swoje wiadomości e-mail na dowolnym urządzeniu, ponieważ są one przechowywane na serwerze zdalnym, a nie na pojedynczym urządzeniu.

Ustawienia konta

Jak połączyć eM Client z moim kontem email?

Należy wybrać odpowiedni typ konta, aby wyświetlić instrukcje dotyczące ustawień konta lub znaleźć więcej opcji w programie szukając zakładki server w menu.

Gmail

Gmail

iCloud

iCloud

Outlook

Outlook

Exchange

Exchange

Jak działa automatyczna konfiguracja?

Konfigurator pobiera automatycznie ustawienia z serwera email. To pozwala na wykrywanie przez aplikację poprawnych ustawień. Zazwyczaj program powinien automatycznie konfigurować konto IMAP, zazwyczaj zależy to od tego jaki serwer email jest używany z eM Client.

Czy można ręcznie konfigurować konto?

Można manulanie konfigurować konto postępując według instrukcji w programie.

Jakie standardy obsługuje eM Client?

eM Client wspiera wszystkie standardy kont email używając IMAP i protokołu POP3 do synchronizacji wszystkich obiektów z klientem. Można dodatkowo konfigurować konto Exchange lub AirSync.

Czy mogę zsynchronizować mój kalendarz, kontakty i zadania?

Tak, aplikacja pozwala na synchronizację Twojego kalendarza, kontaktów i zadań, jeśli serwer obsługuje protokół CalDAV lub CardDAV. Można także zsynchronizować kalendarz Gmail lub Fruux z programem eM Client.

Jak można ustawiać zasady?

Należy wejść w Menu > Zasady, wówczas wyskoczy okno z różnymi opcjami. W tym miejscu można tworzyć i edytować zasady.

Jak edytować skróty?

Należy wybrać Menu > Ustawienia Ogólne > Skróty. Kliknięcie w dany skrót pozwala go zmienić. Aby wprowadzić nowy skrót należy w tym momencie nacisnąć kombinację klawiszy, która ma zostać zapisana jako nowa.

Jak ustawić domyślne przypomnienie w kalendarzu?

Domyślnie przypomnienia w kalendarzu są ustawione na „Brak przypominania”, aby dostosować domyślny czas przypominania dla każdego folderu należy wejść jego menu Właściwości. Wystarczy kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kalendarz lub folder zadań, wybranie Właściwości i ustawienie przypomnień w zakładce Ogólne.

Właściwości programu

Czym są „lokalne foldery”?

Lokalne foldery to foldery, które nie są zsynchronizowane z serwerem. Oznacza to, że są magazynowane na komputerze a nie zdalnie na serwerze. Może być wiele powodów przechowywania email w lokalnych folderach. Przykładem może być przenoszenie lub kopiowanie wiadomości w celu zrobienia miejsca na serwerze lub zabezpieczenia w razie awarii.

Czym są „foldery smart”?

Inteligentne foldery to wirtualne foldery zawierające skrzynkę odbiorczą ,skrzynkę nadawczą, wiadomości wysłane, wersje robocze, wiadomości – śmieci, nieprzeczytane lub oflagowane wiadomości ze wszystkich kont pocztowych jednocześnie. Ta funkcja pozwala na równoczesne sprawdzanie wszystkich wiadomości e-mail, bez konieczności przechodzenia przez każde konto osobno.

Jak mogę zmienić lokalizację bazy danych?

Aby zmienić lokalizację bazy danych należy wejść z zakładki (Tools > Settings > General > Storage), gdzie można ustawić odpowiednią lokalizację bazy.

Jak stworzyć kopię zapasową mojej bazy danych na innym komputerze?

Najprostszym sposobem, aby przetransferować wszystkie dane wraz z ustawieniami na inny komputer jest przenoszenie/kopiowanie całego folderu z bazą danych. Trzeba pamiętać, że w czasie tej operacji program eM Client NIE MOŻE być uruchomiony w czasie dostępu do bazy– to grozi poważnymi problemami i utratą danych.

Jak można usunąć konto?

Usuwanie konta jest bardzo proste i trwa kilka sekund. Na początku należy kliknąć w zakładkę Tools > Accounts. Po lewej stronie jest okno dialogowe, gdzie znajduje się lista wszystkich podlinkowanych kont. Pod spodem znajduje się przycisk „Delete Account”. Aby usunąć konto należy kliknąć na odpowiednią pozycję na liście, aby podświetliła się a następnie na przycisk usuwania.

Czy mogę eksportować dane poza eM Client?

Program eM Client obsługuje eksport wszystkich typów plików. Można eksportować email do formatu wiadomości email (eml), kalendarz i zadania do plików icalendar (ics) lib kontakty do VCards (vcf). Dodatkowo można eksportować ustawienia konta do pliku XML.

Jak mogę archiwizować moje wiadomości email przy użyciu eM Client?

Em Client posiada funkcję automatycznego archiwizowania, które pozwala na pobieranie wiadomości starszych niż wybrany numer dni z serwera i magazynowanie na lokalnym dysku. Tą opcję można znaleźć w zakładce Tools > Settings > Mail> Automating Archiving.

Jak mogę dostosować pasek narzędzi?

Obecnie nie jest dostępne dostosowywanie paska narzędzi.

Czym są „favourites”?

Foldery „favourites” to wirtualne foldery wyświetlające wszystkie wiadomości z określonego typu folderów (np. skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wysłane, nieprzeczytane itd.) ze wszystkich kont e-mail jednocześnie.
Funkcja ta umożliwia sprawdzanie wszystkich wiadomości e-mail bez konieczności przechodzenia przez wszystkie konta osobno.
Foldery te można włączyć / wyłączyć w Menu > Settings > General > General.

Jak można zmienić odstępy czasowe w tworzeniu kopii zapasowych?

Opcje tworzenia kopii zapasowych są dostępne w Menu> Settings>General>Backup. Po zaznaczeniu opcji „Enable Backup” można określić, jak często ma być wykonywana kopia zapasowa.

Aby określić czas wykonywania kopii zapasowej należy wykorzystać narzędzie „Task Scheduler”. W zakładce „Triggers” właściwości można edytować godzinę i dzień wykonania kopii zapasowej.

Rozwiązywanie problemów

Zgubiłem klucz licencyjny, co powinieniem zrobić?

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Program eM Client sugeruje, że moja baza danych jest uszkodzona lub niewidoczna. Co zrobić, aby ją odzyskać?

Najszybszym sposobem rozwiązania tego problem jest ponowne uruchomienie program eM Client I przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej. Jeśli nie ma kopii lub wszystkie dane zapisane są na serwerze, należy usunąć folder z bazą danych i ponownie utworzyć konto.

Dlaczego pomijane są niektóre wiadomości, kiedy używam opcji wyszukiwania?

Ważną własnością program jest wyszukiwanie wiadomości po nagłówkach. Nie są one w pełni pobierane dopóki nie zostanie kliknięta ich treść. Dlatego program eM Client domyślnie nie wyszukuje wiadomości po ich treści.

Dlaczego przy uruchomieniu pojawia się ostrzeżenie o certyfikacie?

Program posiada wzmocnioną kontrolę certyfikatów IMAP, więc jest to oczekiwany rezultat. Problem pojawia się, ponieważ nazwa certyfikatu nie pasuje do nazwy hosta. Prosimy o użycie właściwego certyfikatu, zgodnego z adresem serwera. Informacje na temat obecnych certyfikatów można znaleźć w ustawieniach konta (zakładka Tools > Accounts).

Zainstalowałem aktywowany klucz licencyjnym na drugim komputerze, ale mój komputer znowu pyta o klucz. Jak to rozwiązać?

Licencja eM Client oznacza, że jest ona przeznaczona do użytku na jednym stanowisku, więc jeśli została użyta na większej liczbie to pojawia się pytania o jej reaktywację. Oferujemy zniżki przy zakupie większej ilości licencji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Jak mogę skonfigurować konto Skype używając eM Client?

Niestety, firma Microsoft zrezygnowała ze wsparcia Skype. Dlatego ta funkcjonalność została usunięta z eM Client.

Dlaczego nie widzę elementów na liście dystrybucji?

Niektóre serwery mogą nie obsługiwać list dystrybucyjnych przez co mogą próbować zmienić ją w zwykły kontakt pozostawiając jedynie pierwszy adres e-mail. Aby temu zapobiec, należy zapisać swoje listy dystrybucyjne w folderach lokalnych eM Client. Nie będą one wówczas zsynchronizowane, ale będzie można z nich korzystać z poziomu interfejsu aplikacji.

Dlaczego moje zadanie okresowe zmieniło się na nieokresowe na koncie Google?

Google nie obsługuje zadań cyklicznych, informacje o okresowości zapisywane są jedynie lokalnie w eM Client. Po usunięciu i utworzeniu nowego konta informacje te są tracone przez wyczyszczenie danych lokalnych.

Dlaczego nie widać podfolderów podczas synchronizacji konta z Yahoo?

Niektóre serwery Yahoo w ogóle nie obsługują podfolderów.

Dlaczego w inteligentnych folderach jest wiele kopii wiadomości?

Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku konta Gmail, używającego wielu etykiet dla jednej wiadomości. Gmail tworzy osobny folder dla każdej etykiety, dlatego e-maile z wieloma etykietami pojawiają się w różnych folderach, przez co wyglądają tak jakby miały wiele kopii. W rzeczywistości wszystkie foldery inne niż „Wszystkie” to tylko filtrowane widoki folderów o danych etykietach, a każda wiadomości występuję na koncie tylko raz.
Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie przypisywania na serwerze zbędnych etykiet np. „Oznaczone gwiazdką”