Menedżer Licencji - License Manager

Menedżer Licencji to wyjątkowa opcja dostępna w wersji eM Client Pro for Business

Licence Manager (menedżer licencji) jest to portal do przeglądania i zarządzania licencjami, ich ustawieniami i aktywacjami dla użytkowników. Za jego pośrednictwem można sprawdzać aktywność związaną z posiadanymi licencjami oraz określać jakie ewentualne dodatkowe wartości mają zostać dodane do licencji lub aktywacji eM Client poprzez ustawienia serwera.

Główna sekcja menedżera licencji zawiera trzy zakładki: Licencje – możliwość wglądu w posiadane licencje Aktywacje – informacje o urządzeniach, na których aktywowane zostały licencje Ustawienia Serwera – zarządzanie ustawieniami aplikacji Elementy znajdujące się w zakładkach można odświeżyć klikając na nie lub posortować poprzez kliknięcie w nagłówek danej kolumny

eM Client Pro for Business